Наталья Варакина

Natalia Varakina

 


 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

переводы

 

официальная корреспонденция

практическая информация уроки голландского языка контакт

 

vertalingen

 

officiële correspondentie praktische informatie russische taalles contact

Akten van Burgerlijke stand:

- Geboorte, Huwelijk, Scheiding, Overlijden 

Juridische documenten:

-Bezwaren, Beroepen, Vonnissen etc.

Notariële akten:

-Testamenten, Volmachten, Samenlevingsovereenkomsten, Huwelijksovereenkomsten

Documenten van opleiding:

-Diploma’s, Certificaten, Getuigschriften, Eindwerken en scripties

Andere documenten:

-Attesten, Rijbewijzen, Werkboekjes, etc.

Voor bedrijven:

-Zakelijke correspondentie, commerciële documentatie, tolken tijdens onderhandelingen, vergaderingen, bezoeken, publicaties, advertenties, websites

 

back to main page
designed by Ariadna de Raadt